STRONA GŁÓWNA

[cml_media_alt id='538']misionandvisions[/cml_media_alt]

  • Misją Przedsiębiorstwa REMTOR sp. z o.o. jest „ dostarczanie najlepszych rozwiązań technicznych w branży infrastruktury kolejowej w całej Polsce”.

  • Wizją Przedsiębiorstwa REMTOR sp. z o.o. jest stworzenie organizacji, która zakresem swoich działań będzie mogła realizować duże projekty budownictwa kolejowego.